آلبوم ها 15 آلبوم
جشن پایان سال
جشن پایان سال
تعداد عکسها: 10
آخرین بروزرسانی: 1400/01/27
بازدید و نشست هم اندیشی و تفاهم علمی پژوهشی بین دانشگاه گوهرشاد کابل و دانشگاه بینالود
بازدید و نشست هم اندیشی و تفاهم علمی پژوهشی بین دانشگاه گوهرشاد کابل و دانشگاه بینالود
تعداد عکسها: 9
آخرین بروزرسانی: 1399/12/18
روز دانشجو
روز دانشجو
تعداد عکسها: 18
آخرین بروزرسانی: 1398/09/18
چهارمین کنفرانس سالیانه موسسه آموزش عالی بینالود مشهد ACOB 2019
چهارمین کنفرانس سالیانه موسسه آموزش عالی بینالود مشهد ACOB 2019
تعداد عکسها: 17
آخرین بروزرسانی: 1398/09/17
بازارچه خوداشتغالی
بازارچه خوداشتغالی
تعداد عکسها: 23
آخرین بروزرسانی: 1398/07/30
امکانات و فضاهای آموزشی
امکانات و فضاهای آموزشی
تعداد عکسها: 47
آخرین بروزرسانی: 1398/06/12
رویداد های مهم
رویداد های مهم
تعداد عکسها: 7
آخرین بروزرسانی: 1398/06/12
جشن دانش آموختگی
جشن دانش آموختگی
تعداد عکسها: 14
آخرین بروزرسانی: 1398/06/11
سمپوزیوم
سمپوزیوم
تعداد عکسها: 50
آخرین بروزرسانی: 1398/05/01
نشست یونیدو
نشست یونیدو
تعداد عکسها: 9
آخرین بروزرسانی: 1398/04/25
نشست رؤسای دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی
نشست رؤسای دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی
تعداد عکسها: 10
آخرین بروزرسانی: 1398/04/25
نمایشگاه ها
نمایشگاه ها
تعداد عکسها: 6
آخرین بروزرسانی: 1398/04/25
همایش ملی
همایش ملی
تعداد عکسها: 23
آخرین بروزرسانی: 1398/04/25
نشست دانشجویان غیرایرانی بینالود با جناب آقای دکتر علیزاده مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم
نشست دانشجویان غیرایرانی بینالود با جناب آقای دکتر علیزاده مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم
تعداد عکسها: 8
آخرین بروزرسانی: 1398/04/25
جلسات فرهنگی
جلسات فرهنگی
تعداد عکسها: 3
آخرین بروزرسانی: 1395/06/24