قرض الحسنه مهر ایران

 

شیوه نامه اجرایی نحوه پرداخت و بازپرداخت وام شهریه دانشجویان

از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران

www.swf.ir

 

ماده 1- شرایط و ضوابط عمومی

1-1- رعایت قوانین و مقررات صندوق رفاه در خصوص وام شهریه که در این شیوه نامه پیش بینی نشده، برای دانشجو الزامی است.

2-1- فهرست تایید شده متقاضیان وام شهریه در هر نیمسال از طریق صندوق برای پرداخت به بانک ارسال می شود.

3-1-دانشجو در هر مقطع صرفاً می تواند در یک رشته تحصیلی از وام شهریه استفاده نماید.

4-1- نظارت و تایید مراحل پرداخت بر اساس مستندات مورد تایید دانشگاه محل تحصیل دانشجو و صندوق صورت می پذیرد.

5-1-ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای تحصیلی طبق مقررات اموزشی.

ماده 2- فرایند اجرا

1-2-تکمیل فرم درخواست وام توسط دانشجو و ارائه به امور دانشجویی دانشگاه

2-2- ثبت نام در سایت صندوق رفاه دانشجویان قسمت پروفایل دانشجویی سامانه فاز 2                   www.swf.ir

3-2هر ترم باید درخواست وام ثبت گردد در غیر این صورت وام به شما تعلق نمیگیرد و دانشگاه در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد.

                         

سامانه فاز 2 نام کاربر و رمزعبور ( هردو کد ملی با صفر و خط تیره ها به صورت کامل ) درخواست وام ثبت گزینه تقاضای وام شهریه غیر انتفاعی از قرض الحسنه بانک مهرایران انتخاب استان و شهر و بانک گزینه تایید نهایی

3-2-بررسی و تایید درخواست وام دانشجو توسط دانشگاه

4-2- بررسی و تایید درخواست وام دانشجو توسط صندوق و ارسال به بانک         

5-2- ارسال پیامک از طرف صندوق به دانشجو پس از تایید ثبت نام اولیه

6-2- مراجعه دانشجو به شعبه مربوط و ارائه مدارک مورد نیاز پس از تایید دانشگاه و صندوق

7-2- افتتاح حساب دانشجو با حداقل موجودی(مبلغ 300 هزار ریال)واخذ استعلامات مربوطه از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک( استعلام چک برگشتی، بدهی تسهیلاتی، اععتبار سنجی)      

8-2- تشکیل پرونده و اخذ تمامی مدارک و تضمینات طبق ضوابط و مقررات جاری بانک

تبصره1: به منظور رفاه بیشتر دانشجویان و حسن انجام تعاملات فی مابین طرفین، بانک تعهد می گردد حتی المقدور امکان حضور ضامن معرفی شده دانشجو، ( در صورتی که خارج از شهر محل تحصیل دانشجو باشد) در نزدیکترین شعبه محل سکونت ایشان، جهت افتتاح حساب و تکمیل مدارک مورد نیاز پرونده تسهیلات دانشجو را فراهم نماید.

ماده 3-دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام

1-3-دانشجو و ضامن که دارای بدهی غیر جاری ( سررسید گذشته، معوق، مشکوک، الوصول ) و یا چک برگشتی به صندوق یا سیستم بانکی در هر مرحله از دریافت تسهیلات باشند.

2-3-دانشجویانی که مشروط و یا به هر دلیل انصراف و یا اخراج ار تحصیل شده باشند.

3-3-دانشجو خارج از سنوات تحصیلی مجاز باشد.

ماده4- نحوه و شرایط پرداخت و باز پرداخت وام

1-4- سقف مبلغ و تعداد نیمسال تحصیلی قابل پرداخت وام شهریه به دانشجو برای هر یک از مقاطع تحصیلی مطابق جدول زیر تعیین می گردد در صورت تغییر در مبلغ و تعداد نیمسال تحصیلی قابل پرداخت وام مزبور، مراتب کتباً توسط صندوق به بانک ابلاغ می گردد.

 

شرح

کاردانی

کارشناسی ناپیوسته

نیمسال تحصیلی قابل پرداخت

 

تا 4 نیمسال

 

تا 4 نیمسال

مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال تحصیلی

مبلغ 10،000،000 ریال

مبلغ 10،000،000 ریال

 

شرح

کارشناسی

کارشناسی ارشد

نیمسال تحصیلی قابل پرداخت

تا 8 نیمسال

تا 4 نیمسال

مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال تحصیلی

مبلغ 10،000،000 ریال

مبلغ  20،000،00

ریال

 

 

 

 

2-4- تسهیلات هر نیمسال ارائه شده بر مبنای عقد قرض الحسنه و با کارمزد 3% درصد می باشد که سالانه  و بر اساس مانده بدهی محاسبه و به اصل وام اضافه و به همراه اقساط تسهیلات پرداختی وصول می گردد.

3-4- تسهیلات هر نیمسال تحصیلی پس از طی مراحل بررسی و تایید توسط صندوق، در مواعد تعیین شده، از سوی بانک بخشی از شهریه در حساب دانشجو به صورت غیر قابل برداشت واریز و کل وام های پرداختی هر ماه، از یکم الی پنجم ماه بعد به حساب دانشگاه ها که ترجیحا نزد بانک افتتاح می شود ( اعلامی از سوی صندوق) کارسازی خواهد گردید.

4-4- دانشجو می بایست نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهدات پیش بینی شده مطابق ضوابط توافق شده در تفاهم نامه و شیوه نامه اقدام نماید.

5-4- چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف از تحصیل دهد و یا به هر دلیل وضعیت تحصیل در شرایط خاتمه و یا نا تمام قرار گیرد، ادامه اعطاءوام ( موضوع این شیوه نامه ) به وی متوقف  می شود.

6-4- مدت تنفس و بازپرداخت وام شهریه دریافتی توسط دانشجو به شرخ جداول ذیل تعیین می گردد:

 

مقاطع کارشناسی پیوسته

سال دریافت تسهیلات

نیمسال دریافت تسهیلات

دوره تنفس

دوره بازپرداخت

اول

نیمسال اول تحصیلی

42 ماه

30 ماه

نیمسال دوم تحصیلی

38 ماه

30 ماه

دوم

نیمسال اول تحصیلی

30 ماه

30 ماه

نیمسال دوم تحصیلی

26 ماه

30 ماه

سوم

نیمسال اول تحصیلی

18ماه

30 ماه

نیمسال دوم تحصیلی

14 ماه

30 ماه

چهارم

نیمسال اول تحصیلی

6 ماه

30 ماه

نیمسال دوم تحصیلی

2ماه

30 ماه

 

مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

سال دریافت تسهیلات

نیمسال دریافت تسهیلات

دوره تنفس

دوره بازپرداخت

اول

نیمسال اول تحصیلی

24 ماه

24 ماه

نیمسال دوم تحصیلی

20 ماه

24 ماه

دوم

نیمسال اول تحصیلی

12 ماه

24 ماه

نیمسال دوم تحصیلی

8 ماه

24 ماه

 

مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

سال دریافت تسهیلات

نیمسال دریافت تسهیلات

دوره تنفس

دوره بازپرداخت

اول

نیمسال اول تحصیلی

30 ماه

30 ماه

نیمسال دوم تحصیلی

26 ماه

30 ماه

دوم

نیمسال اول تحصیلی

18 ماه

30 ماه

نیمسال دوم تحصیلی

14 ماه

30 ماه

 

 

7-4-در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط مطابق بانک مرکزی مبلغی به اصل بدهی اضافه و دریافت خواهد شد.

 

ماده 5-سایر موارد

1-5- مراحل پرداخت،  مدت تنفس و مدت بازپرداخت برای هر یک از گروه های متقاضی ( براساس سنوات مجاز) و یا رعایت شرایط این شیوه نامه در سیستم بانک تعریف خواهد شد.

2-5- شعبه افتتاح حساب و تشکیل پرونده تسهیلات بر اساس درخواست دانشجو ترجیحا در نزدیکترین شعبه محل وام گیرنده تعیین می گردد.

3-5- ضامن نیاز به افتتاح حساب ندارد.

4-5- به موارد پیش بینی نشده در این شیوه نامه بر اساس ضوابط و مقررات جاری بانک و صندوق رسیدگی خواهد شد.

5-5- سقف اعتبار وام شهریه هر دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی توسط صندوق به دانشگاه و بانک ابلاغ می گردد.

6-5- تسهیلات وام شهریه با هزینه دانشجو و رعایت قوانین و مقررات بانک مشمول بیمه عمر می گردد.

7-5- دانشجو موظف به امضای فرم اختیار نامه تنظیمی بانک در زمان تشکیل پرونده جهت تفویض اختیار به بانک به منظور انتقال وجه تسهیلات پرداختی از حساب دانشجو به حساب دانشگاه در دفعات مختلف می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در شعبه بانک

الف) مدارک متقاضی:

  1. درخواست کتبی و تکمیل فرم ها و قرارداد بانک توسط دانشجو و ضامن در محل شعبه انتخابی
  2. ارائه اصل و کپی، شناسنامه و کارت ملی دانشجو

 

ب) مدارک ضامن:

  1. ارائه اصل و کپی، شناسنامه و کارت ملی ضامن ( مدارک هویتی)
  2. ارائه مدارک هویت شغلی ( تصویر آخرین فیش حقوقی ممهور شده با گواهی کسر از حقوق و یا ارائه یک فقره چک به وسیله ضامن) برای کارمندان شاغل یا ارائه پروانه کسب معتبر مربوط به محل کسب اخرین قبض آب یا برق یا گاز برای شغل ازاد.
  3. کلیه امضا اسناد، اوراق بایستی در حضور مسئول مربوطه شعبه انجام و تایید گردد.

تبصره 1: در صورتی که ضامن کارمند قراردادی با حداقل 1 سال سابقه باشند، ارائه پرینت گردش حساب بانکی با تاییده بانک و مهر الزامی است.

تبصره 2: در صورتی که ضامن دارای مشاغل ازاد باشند، ارایه چک به مبلغ اصل و کارمزد و ارائه پرینت گردش حساب بانکی با تاییده و مهر بانک الزامی است.

  1. ارائه مدرک معتبر جهت احراز هویت محل سکونت ضامن از قبیل( فیش آب یا برق یا گاز به نام متقاضی یا تصور سند مالکیت و اجاره نامه، مبایعه نامه، صلح نامه قطعی محل سکونت )

دانلود فرم درخواست وام