اطلاعیه فوری (تعطیلی به علت وقوع پس لرزه ها) دانشجویی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 16 فروردين 1396 23:23:01

به منظور پیشگیری از آسیب های احتمالی به علت وقوع پس لرزه ها، فردا پنجشنبه 17 فروردین، موسسه تعطیل می باشد.

اطلاعیه فوری (تعطیلی به علت وقوع پس لرزه ها)