زمان بندی جلسات دفاع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 22 اسفند 1395 11:45:23

عنوان: بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نگهداشت وجه نقد

نام دانشجو: هاجر شیدایی                 رشته: حسابداری مقطع کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی     استاد مشاور: دکتر محمد جواد غفاری

زمان: پنج شنبه  95/12/26   ساعت 08:30

عنوان: بررسی ارتباط بین ویژگی های صلاحیت حرفه ای و استقلال کمیته حسابرسی با محتوای گزارش حسابرس مستقل

نام دانشجو: پدرام رسولی فر                           رشته: حسابداری   مقطع کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر حسین جباری - دکتر محمد جواد غفاری           استاد مشاور: آقای عباس لاری

زمان: پنج شنبه  95/12/26   ساعت 09:30

عنوان: تاثیر محافظه کاری مشروط بر هزینه بدهی و نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی

نام دانشجو: معصومه ناصحی                رشته: حسابداری      مقطع کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی     استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

زمان: پنج شنبه  95/12/26   ساعت 10:30

عنوان: بررسی رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و مدیریت ریسک

نام دانشجو: حسن قوامی                رشته: حسابداری      مقطع کارشناسی ارشد

استاد راهنما: آقای حمید بداغی     استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

زمان: پنج شنبه  95/12/26   ساعت 11:30

توجه: مکان کلیه جلسات فوق ، سالن اجتماعات موسسه می باشد.

 

زمان بندی جلسات دفاع کارشناسی ارشد رشته حسابداری