برنامه تمرین انتخابی تیم شنا پسران تربیت بدنی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 11 اسفند 1395 11:40:09

تمرین انتخابی تیم شنا پسران موسسه در روزهای یکشنبه و سه شنبه 15 و 17 اسفند ماه راس ساعت 8 صبح در استخر 15 خرداد واقع در بلوار وکیل آباد، بلوار صیادشیرازی، تقاطع بلوار هشتم شهریور برگزار خواهد شد. جهت عضویت در تیم، حضور در تمرینات الزامی است.