برنامه تمرین انتخابی تیم شنا دختران تربیت بدنی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 11 اسفند 1395 11:37:37

تمرین انتخابی تیم شنا دختران موسسه در روزهای شنبه و دوشنبه 14 و 16 اسفند ماه راس ساعت 8 صبح در استخر 15 خرداد واقع در بلوار وکیل آباد، بلوار صیادشیرازی، تقاطع بلوار هشتم شهریور برگزار خواهد شد. جهت عضویت در تیم، حضور در تمرینات الزامی است.