قابل توجه کلیه دانشجویان پسر علاقه مند به رشته وزنه برداری تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 9 اسفند 1395 09:37:03
از کلیه دانشجویان پسر علاقه مند به رشته ورزشی وزنه بردازی قدرتی (پرس سینه راو)   دعوت می شود به منظور ثبت نام و شرکت در مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور هرچه سریعتر به واحد تربیت بدنی مراجعه نمایند. 

شماره تماس جهت هماهنگی : آقای موسوی 09308865229