بازارچه کارآفرینی دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 23 بهمن 1395 12:43:20

واحد کارآفرینی مرکز مشاوره و سلامت مؤسسه  در نظر دارد جهت رشد و توسعه کارآفرینی نمایشگاهی از دست آورد های دانشجویان با هدف ارائه و فروش برگزار نماید.

دانشجویان علاقه مند به شرکت در نمایشگاه و ارائه آثار حداکثر تا تاریخ یک اسفند ماه فرصت دارند جهت ثبت نام به واحد مشاوره و سلامت مراجعه نمایند.