ثبت نام وام دانشجویی تا تاریخ 1/12/95 تمدید شد. دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 17 بهمن 1395 09:39:12

با توجه به محدودیت بودجه صندوق رفاه دانشجویی اولویت درخواست با متقاضیانی است که سریعتر اقدام نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر به اموردانشجویی مراجعه فرمایید.

ثبت نام وام دانشجویی تا تاریخ 1/12/95  تمدید شد.