شماره کارت موسسه مالی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 دی 1395 10:04:16

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت واریز شهریه به حساب موسسه می توانند از طریق شماره کارت 5852-5461-3377-6104  بانک ملت به نام موسسه آموزش عالی بینالود ، نیز اقدام نمایند.

شماره کارت موسسه