حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ثبت نام می کند. فرهنگی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 17 آذر 1395 11:52:22

دوره آشنایی با علوم و معارف اسلامی ویژه عموم دانشجویان، دانش آموختگان و استادان.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور فرهنگی مراجعه نمائید.