هفتیمن همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج معماری و شهرسازی ایران پژوهشی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 24 شهريور 1399 10:57:03

موسسه آموزش عالی بینالود و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه برگزار میکند.  

هفتیمن همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج معماری و شهرسازی ایران 

هزینه ثبت نام برای دانشجویان مشمول ۲۰ درصد تخفیف میگردد و برای اساتید موسسه آموزش عالی بینالود هزینه ثبت نام رایگان می باشد.