‎فعالیت محدود دانشگاه بینالود در هفته_آینده: روابط عمومی
تاریخ انتشار: جمعه، 27 تير 1399 18:01:52
 

🔻با توجه به  بحران کرونا و وضعیت_بحرانی شهر مشهد،جهت حفظ سلامت دانشجویان، اساتید، همکاران و  کاهش نگرانی خانوادههای محترم آنان. 
موسسه آموزش عالی بینالود در طی هفته آینده نيز بصورت محدود فعالیت می نماید. 

لذا در طی این مدت در واحد حسابداری  و آموزش هر روز يكي از پرسنل مربوطه به صورت حضوري از ساعت ۹ الی ۱۲  پاسخگویمراجعین خواهند بود و پرسنل ساير واحدها كارهاي مربوطه را زير نظر مدير واحد خود به صورت دوركاري انجام خواهند داد. 

بدیهی است در هنگام مراجعه به موسسه نيز رعایت کلیه نکات، توصیه ها و پروتکل های بهداشتی از سوی مراجعین الزامی می باشد.