اطلاعیه مربوط به کلاس های عملی تابستان آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 16 تير 1399 09:38:08

به دنبال شرایط بحرانی و شیوع گسترده کرونا در مشهد و به منظور حفظ سلامت دانشجویان عزیز و اساتید محترم، هیچگونه کلاس عملی به شیوه حضوری در تابستان برگزار نخواهد شد.
شایان ذکر است نحوه برگزاری مجازی کلاس های عملی متعاقبا و طی اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.