🔴 اطلاعیه_مهم تعطیلی_دانشگاه دانشجویی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 11 تير 1399 11:42:51

⭕️ تعطیلی دانشگاه بینالود در هفته_آینده:

🔻پیرو تصمیم ستاد استانی مقابله باکرونا و با توجه به وضعیت بحرانی شهر مشهد، کلیه بخش های دانشگاه بینالود اعم از اداری، آموزشی، پژوهشی و دانشجویی از شنبه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹ تا آخرهفته تعطیل می باشد.