تجمیع مرحله دانشگاهی و استانی سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان فرهنگی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 11 خرداد 1399 08:13:32

ثبت نام بخش معارفی و رشته های حفظ از بخش آوایی سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور از دهم خرداد ماه سالجاری در همه دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز و آزمون آن در روز سه شنبه مورخه 1399/۳/27 به صورت مجازی برگزار می شود.
دانشجویان متقاضی حضور در سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور(دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی تحت پوشش وزارت علوم) فرصت دارند از روز شنبه 1399/3/10 لغایت 1399/3/20 جهت ثبت نام و دریافت نام کاربری به نشانی الکترونیکی quranst.pnu.ac.ir مراجعه نمایند، مسئولیت عدم ثبت نام در تاریخ مزبور فقط بر عهده دانشجو می باشد.