مهلت استفاده از تخفیف شهریه ۱۰ درصد تا ۵ خرداد تمدید شد. مالی
تاریخ انتشار: شنبه، 3 خرداد 1399 10:28:34

مهلت استفاده از تخفیف شهریه ۱۰ درصد تا ۵ خرداد تمدید شد.