اطلاعیه مهم آموزشی کلاس های آنلاین و آفلاین آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 7 ارديبهشت 1399 08:43:43

دانشجوی محترم، با توجه به تاثیر بالای فعالیت های کلاسی در نمرات ترم جاری، انجام تكاليف كلاسهاي آفلاين، شرکت در کلاسهای آنلاین، مشارکت در گروههای مجازی مرتبط با درس و سایر تکالیف تعیین شده از طرف استاد را جدی بگیرید.‌ بدیهی است در غیر اینصورت از این بخش از نمرات بهره مند نشده و  نمی توانید نسبت به آن اعتراض نمایید.