گذراندن دروس معارف به صورت مجازی آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 6 فروردين 1399 19:06:15

دانشجوی عزیز:

*با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب‌ماندگی تحصیلی در این ایام، می‌بایست  از تاریخ 11 اسفندماه98 لغایت 15 فرودین‌ماه 99 با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیانec.nahad.ir و انتخاب گزینه " دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس مجازی را به شکل زیر بگذرانید:

-پس از ثبت‌نام/ورود به سامانه، ابتدا اسم درس معارف را انتخاب نمایید.

-جهت جبرانِ هر جلسه کلاس حضوری لغو شده، بایستی حداقل 2 جلسه از درس آموزش مجازی را بگذرانید.

-مثلا دانشجویی که کلاس اندیشه اسلامی یک او، سه جلسه تعطیل شده ، از بین دروس پیشنهاد شده باید درس مجازی انتخاب کند که حداقل 6 جلسه آموزشی داشته باشد، یا دو درس مجازی انتخاب کند که مجموع جلسات آنها بیش از 6 جلسه باشد.

-در صورت گذراندن جلسات اضافه، نمره دریافتی شما نیز افزایش خواهد یافت.

-حتما هر درس مجازی انتخاب شده را به اتمام رسانده و گواهی نامه آن را پرینت بگیرید.

گذراندن دروس معارف به صورت مجازی