اطلاعیه مهم تعطیلی فعالیت های آموزشی تا پایان سال 98 روابط عمومی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 8 اسفند 1398 17:57:07

به منظور پیشگیری و رفع نگرانی‌های دانشجویان و خانواده‌های گرامیشان، و همچنین در همراهی با مصوبه شورای دانشگاه فردوسی مشهد  کلاس های حضوری موسسه آموزش عالی بینالود  تا پایان سال  1398  برگزار نخواهد شد.  

 به منظور صیانت از برگزاری کلاس‌ها مطابقبا سرفصل‌های مصوب؛  تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی جاری تمدید خواهد شد (حداقل به میزان دو هفته) . 

 همکاران محترم هيات علمي بايسته است در صورت عدم حضور نسبت به اخذ مرخصي اقدام فرمايند.امكان استفاده از مرخصي براي همکاران محترم غير هيات علمي نيز تسهيل خواهد شد.