تعطیلی فعالیت های آموزشی و کلاس های موسسه آموزش عالی بینالود روابط عمومی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 4 اسفند 1398 12:59:41

پیرو کارگروه ویژه پیشگیری از ویروس کرونا  در دانشگاه فردوسی مشهد و با نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به منظور حفظ سلامت دانشگاهیان کلیه فعالیت های آموزشی و برگزاری کلاس ها از امروز 4 اسفند 1398 تا پایان هفته جاری تعطیل می باشد.