جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 19 بهمن 1398 12:49:27

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

نام دانشجو: خانم سحر کریمی

عنوان پایان نامه: بررسی اثر لذت حاصل از استفاده از کالاهای جعلی، منافع اقتصادی، مادی گرایی و وابستگی به برند بر قصد خرید کالاهای تقلبی لوکس توسط زنان

استاد راهنما: دکتر قاسم اسلامی

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 98/11/21 – ساعت 8:30 – کلاس 407

نام دانشجو: محمد رحمانی

عنوان پایان نامه: بررسی اثر ویژگی های خرده فروشی به وفاداری نگرشی مشتریان، با میانجی گری ارزش ویژه برند خرده فروشی ( مورد مطالعه: مشتریان شعب فروشگاه زنجیره ای رفاه در مشهد)

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر کریمی مزیدی

مورخ:  98/11/21 – ساعت 9:15 – کلاس 407

 

رشته حسابداری

 نام دانشجو: آقای حسین برزوئی

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین اعتبار و ریسک سقوط قیمت سهام، سرمایه گذاری بیش از حد و مدیریت سود

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا رضایی

مورخ:  98/11/21 – ساعت 11 – کلاس407

نام دانشجو: رضا چوپانی

عنوان پایان نامه: تأثیر استراتژی تجاری بر کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی

استاد راهنما: دکتر حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر عباس لاری

مورخ:  98/11/21 – ساعت 11:30 – کلاس 407

 

رشته جهانگردی

نام دانشجو: خانم حدیث بخشی

عنوان پایان نامه: تحلیل اثرات خانه اقامتگاه های روستایی بر توسعه پایدار دهستان فضل

استاد راهنما: دکتر مهدی جهانی

استاد مشاور: دکتر زهرا پوری

مورخ:  98/11/21 – ساعت 9 – اتاق شورا

نام دانشجو: خانم محدثه احسانی

عنوان پایان نامه: اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستاهای دهستان قوچان عتیق شهرستان قوچان

استاد راهنما: دکتر مهدی جهانی

استاد مشاور: دکتر زهرا پوری

مورخ: 98/11/21 – ساعت 9:45 – اتاق شورا

نام دانشجو: آقای میثم حافظ

عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرات مخاطرات طبیعی بر توسعه اکوتوریسم، مطالعه موردی بخش طرقبه

استاد راهنما: دکتر مژگان ثابت تیموری

استاد مشاور: دکتر فرید جواهرزاده

مورخ:  98/11/21 – ساعت 10:30 – اتاق شورا

نام دانشجو: آقای آرش دل رام

عنوان پایان نامه: بررسی نقش طبیعت گردی در بهزیستی روانی و کاهش استرس های زندگی شهری و حفظ محیط زیست( مطالعه موردی کلان شهر مشهد)

استاد راهنما: دکتر سیامک منصوری مقدم

استاد مشاور: دکتر روح الله بهزاد

مورخ:  98/11/21 –ساعت 11:15 – اتاق شورا

نام دانشجو: آقای بهزاد پرده پور

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل توسعه گردشگری با تأکید بر گردشگری حلال ( مطالعه موردی: شهر مشهد)

استاد راهنما: دکتر سیامک منصوری مقدم

مورخ:  98/11/21 – ساعت 12- اتاق شورا

نام دانشجو: خانم مریم پونه ئیان

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر شخصیت برند بر عشق به برند در صنعت هتلداری

استاد راهنما: دکتر سیامک منصوری مقدم

استاد مشاور: دکتر روح الله بهزاد

مورخ:  98/11/21 – ساعت 12:45 – اتاق شورا

نام دانشجو: راحله گاودار

عنوان پایان نامه: ارزیابی نقش جاذبه های فرهنگی بر توانمند سازی گردشگری سبز

استاد راهنما: دکتر روح الله بهزاد

استاد مشاور: دکتر سیامک منصوری مقدم

مورخ:  98/11/21 – ساعت 13:30 – اتاق شورا

نام دانشجو: منوچهر افشانی

عنوان پایان نامه: ارزیابی تأثیر برند کارفرما بر هویت سازمانی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی ( مورد مطالعه: گروه هتل های کوثر)

استاد راهنما: دکتر زهرا پوری

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ:  98/11/21 – ساعت 14 – اتاق شورا

رشته مدیریت صنعتی

 

نام دانشجو: سارا شریفی

عنوان پایان نامه: ارائه مدل ریاضی برای زمانبندی کارکنان با رویکرد مهندسی عوامل انسانی در شرایط عدم اطمینان پارامترهای یادگیری، فراموشی و خستگی

استاد راهنما:دکتر محمد اکبری

استاد مشاور:دکتر احسان ملائی

مورخ: 98/11/23 – ساعت 9 صبح – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: وجیهه شجاع

عنوان پایان نامه:مدلسازی ریاضی دو هدفه برای زمانبندی کارکنان بانک به منظور بهینه سازی کارایی سیستم خدمت دهی به مشتریان و افزایش رضایت کارکنان

استاد راهنما:دکتر محمد اکبری

مورخ:  98/11/23 – ساعت 9:45 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو:الهه نظریان

عنوان پایان نامه: ارائه یک مدل ریاضی منتسب بر تحلیل پوششی داده ها به منظور بررسی رضایت مندی مشتریان از کیفیت خدمات درمانی

استاد راهنما: دکتر حامد طاهرزاده

استاد راهنما دوم : دکتر احسان ملایی

مورخ:  98/11/23 – ساعت 10:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: فاطمه آذرمهری

عنوان پایان نامه: ارائه مدل ریاضی زمانبندی بهینه کارکنان چندمهارته و انعطافپذیر

استاد راهنما: دکتر محمد اکبری

مورخ:  98/11/23 – ساعت 11:15 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو:امیر پورسلطانی

عنوان پایان نامه:طراحی مدل ارزیابی عملکرد ادارات برنامه ریزی مناطق شهرداری مشهد با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده ها با رویکرد فازی و SWARA

استاد راهنما: دکتر محمد اکبری

استاد مشاور: دکتر احسان ملایی

مورخ: 98/11/23 – ساعت 12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: زهره اسدی

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه پایداری، عملکرد زنجیره تأمین و سیستم های برنامه ریزی مشارکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری سیستم های اطلاعات استراتژیک در صنایع کوچک و بزرگ و متوسط استان قم

استاد راهنما: دکترمحمد اکبری

مورخ:  98/11/23 – ساعت 12:45 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

رشته علوم ورزشی

نام دانشجو: شهربانو محمدی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و مصرف عصاره عناب بر نیم رخ لیپیدی و پروتئین واکنشگر سی سرم موش های صحرایی نر

استاد راهنما: دکتر رضا قراری

مورخ: 98/11/23 – ساعت 9 – کلاس 407

 

نام دانشجو: زهرا شهری

عنوان پایان نامه: تأثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و مصرف عصاره عناب بر عامل رشد آندوتلیان عروقی در بافت موش های صحرایی نر دچار سکته قلبی

استاد راهنما: دکتر رضا قراری

استاد مشاور: دکتر مهدی قهرمانی مقدم

مورخ:  98/11/23 – ساعت 9:45 – کلاس 407

 

نام دانشجو: زهرا کاغذگر

عنوان پایان نامه: تأثیر هشت هفته تمرینات trx به همراه مصرف زیره سیاه بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی و شاخص های التهابی زنان غیرورزشکار دچار اضافه وزن

استاد راهنما: دکتر آتنا یزدان شناس

استاد مشاور: دکتر رضا قراری

مورخ:  98/11/23 – ساعت 10:30 – کلاس 407

 

نام دانشجو:وحید رمضانی

عنوان پایان نامه: اثر شش هفته تمرین فانکشنال و پلیومتریک و مصرف مکمل

استاد راهنما: دکتر مهدی قهرمانی مقدم

استاد مشاور: دکتر رضا قراری

مورخ:  98/11/23 – ساعت 11:15 – کلاس 407