جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 16 بهمن 1398 09:42:38

نام دانشجو: خانم ناهید سیامکی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر گرایش بازاریابی ارتباطی به وفاداری مشتری با توجه به نقش میانجی گری و مشارکت مشتری

استاد راهنما: دکتر نوید رضا برومند

استاد مشاور: دکتر ندا زرین نگار

مورخ: 98/11/19  ساعت 8 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای حمید کدخدا

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر ادراک از کیفیت خدمات و ارزش خدمات به تبلیغات

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر احمدرضا کریمی

مورخ:  98/11/19- ساعت 9 صبح -  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای عماد سیدی

عنوان پایان نامه: نقش میانجی مزیت رقابتی در جهت گیری بازار و عملکرد صادرات ( مورد مطالعه : شرکت سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان)

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر ندا زرین نگار

مورخ:  98/11/19 ساعت 9:45 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای رضا مظفری شمس

عنوان پایان نامه: اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش کاری کارکنان و کیفیت خدمات در صنعت هتلداری

استاد راهنما: دکترندا زرین نگار

استاد مشاور: دکتر آقاسی زاده

مورخ:  98/11/19- ساعت 10:30- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: خانم اعظم نادری

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایل به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی با نقش میانجی وفاداری الکترونیکی

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر نویدرضا برومند

مورخ:  98/11/19- ساعت 11:15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: خانم الهه قنبری

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و گرایش کارآفرینی به عملکرد شرکت های شهرک صنعتی مشهد

استاد راهنما: دکتر نویدرضا برومند

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ:  98/11/19- ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

 

رشته شهرسازی

نام دانشجو: خان هدی علی خانی

عنوان پایان نامه: امکان سنجی تبدیل محور صاحب الزمان طرقبه به پیاده راه با تأکید بر سرزندگی فضای شهری

استاد راهنما: دکتر نگار حسینیان

استاد مشاور: دکتر حجت حاتمی نژاد

مورخ:  98/11/20 ساعت 9  - سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: خانم فائزه ابدی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر ساخت و سازهای جدید بر محیط زیست شهرها با رویکرد شهرسازی بایو فیلیک

استاد راهنما: دکتر نگار حسینیان

استاد مشاور: دکتر بهداد علیزاده

مورخ:  98/11/20 ساعت 9:45 سالن اجتماعات  مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: خانم سمیه سادات حسینی

عنوان پایان نامه: نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء مدیریت گردشگری

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر علیرضا شیری نژاد

مورخ:  98/11/20 ساعت 10:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای مهدی اکرامیان کاخکی

عنوان پایان نامه: امکانسنجی شاخص های شهر هوشمند در شهر گناباد

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر حجت حاتمی نژاد

مورخ:  98/11/20 ساعت 11:15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای مهدی حسامی

عنوان پایان نامه: ارزیابی معیارهای بهسازی بافت های شهری با تأکید بر اماکن تاریخی و ارزشمند ( نمونه موردی بازار فرش مشهد)

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: آقای ساسان نوروزی

مورخ:  98/11/20 ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود