جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 13 بهمن 1398 12:29:12

نام دانشجو: خانم بی بی اکرم حصاری

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین تبلیغات ویروسی با جذب مشتریان در باشگاه های والیبال مشهد

استاد راهنما اول: دکتر اعظم نخعی نیازی

استاد راهنما دوم: دکتر بابک عظیمی ثانوی

مورخ: 98/11/16 – ساعت 9:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای علی مشکانی

عنوان پایان نامه: رابطه خصوصی سازی با گرایش کارآفرینانه و سرمایه گذاری خصوصی در باشگاه های ورزشی شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر محمد کشتی دار

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی ثانوی

مورخ: 98/11/16 – ساعت 10:15 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای ابوالقاسم دوستدار

عنوان پایان نامه: نقش پارک های آبی مشهد در جذب توریسم ورزشی از دیدگاه مشتریان بومی و غیربومی

استاد راهنما اول: دکتر اعظم نخعی نیازی

استاد راهنما دوم: دکتر بابک عظیمی ثانوی

مورخ: 98/11/16 – ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای مهدی وزیری

عنوان پایان نامه: ارتباط بین دانش و نگرش تماشاچیان لیگ برتر فوتبال نسبت به بازاریابی پنهان

استاد راهنما: دکتر اعظم نخعی نیازی

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی ثانوی

مورخ: 98/11/16 – ساعت 11:45 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای حامد پژواک مقدم

عنوان پایان نامه: نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در بازاریابی تورهای ورزشی در مشهد

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: دکتر وحید ساعتچیان

مورخ: 98/11/16 – ساعت 12:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود