اطلاعیه ژتون نیمسال دوم 99-98 دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 12 بهمن 1398 10:58:46

 

  قابل توجه کلیه اساتید،کارمندان و دانشجویان محترم

 برای استفاده از خدمات سلف حساب خود راقبل از شروع ترم  کامل شارژنموده و ژتون های خود را در بازه های مشخص شده انتخاب فرمایید.

 ضمناً جهت انتخاب غذا ،منو از ابتدای ترم باز خواهد بود، شایان ذکر است که چهارشنبه هر هفته ساعت 12 ظهر منوی هفته بعد  بسته خواهد شد.

 ضمنا مبلغ هر ژتون برای دانشجویان  3800 تومان و برای کارکنان، اساتید 8000 تومان می باشد.

 ژتون  آزاد به مبلغ 8000 تومان می باشد.

 شروع سلف 98/11/19  می باشد.