مراحل انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 24 دی 1398 12:32:02

مراحل انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98

 

  1. کلیه دانشجویان می بایست باتوجه به زمان بندی تعیین شده، با مراجعه به سایت به صورت اینترنتی  «انتخاب واحد» نمایند.

1 -1- آدرس سایت مؤسسه  binaloud.ac.ir

 1-2 -رعایت پیش نیازی ، حداقل و حداکثر واحد ، باتوجه به معدل نیمسال قبل در انتخاب واحد،  ضروری و به عهده دانشجو  می باشد.

 1 -3-دانشجویان بایستی جهت دریافت مجوز انتخاب واحد بصورت علی الحساب نسبت به واریز مبالغ مندرج،

کاردانی ،کارشناسی ورودی 95 و ماقبل

6/500/000 ریال 

کاردانی ،کارشناسی ورودی 96   به  بعد

8/000/000 ریال 

کارشناسی ارشد

9/000/000 ریال 

 

 طبق جدول حداکثر تا تاریخ (98/11/4) به حساب مؤسسه اقدام نمایند.

1-4 نکته مهم :  مبلغ تعیین شده بایستی  از طریق کد شناسۀ پرداخت الکترونیکی که در پرتال هر دانشجو  موجود است، به حساب مؤسسه واریز گردد. توصیه می شود، در نوشتن کد شناسه دقت لازم مبذول گردد.

 

2 مهلت واریز علی الحساب شهریه ، تا  تاریخ   98/11/4  بوده و  با توجه به انتقال الکترونیکی فیش های  واریزی رعایت مهلت تعیین شده ،جهت انتخاب واحد الزامی می باشد.

2- 1- شماره     حساب      موسسه     جهت     واریز      شهریه 1900005737     بانک     ملت       جام     ( از     کلیه      شعب      بانک     ملت     سراسر    کشور       قابل     واریز     می باشد  )      و 

شماره کارت موسسه   5852  5461   3377   6104   می باشد.

2-2-دانشجویان می توانند برای پرداخت شهریه از طریق درگاه پرداخت الکترونیک که در قسمت مالی پرتال دانشجویی قرار داده شده نیز اقدام نمایند.

2-3- با توجه به اینکه تائید مالی بصورت سیستمی انجام می شود دانشجویانی که پس از مهلت تعیین شده  به حسابداری مراجعه نمایند ، تأیید مالی نخواهند شد و در اولویت انتخاب واحد قرار نخواهند گرفت.

2-4- بدیهی است تنها دانشجویانی که بدهی قبلی نداشته و  اقدام به پرداخت مبالغ تعیین شده  در زمان مقرر (98/11/4 )  نمایند ، مجاز به انتخاب واحد می باشند ، در غیر این صورت سیستم بسته و عمل نخواهد کرد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

2-5- الباقی شهریه نقداً یا به صورت چک و یا وام  بایستی حداکثر تا پایان مهلت حذف و اضافه  (98/11/30 ) تسویه گردد، از دانشجویانی که در نیمسال قبل دارای چک برگشتی بوده اند، به هیچ عنوان چک دریافت نمی شود.

2-6- دانشجویانی که درس تربیت بدنی را انتخاب می نمایند بایستی مبلغ 200/000 ریال بابت بیمه ورزشی  پرداخت و یا درصورت داشتن بیمه ورزشی در سال -99-98  به کارشناس تربیت بدنی مراجعه نمایید در غیر اینصورت موسسه نسبت به اخذ هزینه و ثبت بیمه ورزشی اقدام می نماید.

* پس از تاریخ 98/11/4  ،  به هیچ عنوان فیش تحویل و ثبت نخواهد شد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

3 درصورت وجود هرگونه ابهام درخصوص بندهای یاد شده، اداره آموزش  و حسابداری آماده پاسخگویی به سئوالات دانشجویان می باشد.

4- پیامدهای حاصل از عدم توجه به تاریخهای یاد شده ، جهت واریز شهریه و  انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.

5- شروع نیمسال دوم سال تحصیلی99-  98 ، شنبه 98/11/12  می باشد.

6-دانشجویان می توانند جهت پرداخت شهریه دوران تحصیل با دریافت معرفی نامه نسبت به اخذ وام از بانک ملی یا بانک مهرایران اقدام نمایند.