دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98 آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 23 آذر 1398 14:19:00

قابل توجه دانشجویان محترم

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول  سال تحصیلی 99 -98

          از طریق پرتال دانشجویی و از تاریخ 24 /09/1398    امکان پذیر می باشد.

-لازم به ذکر است ورود به جلسۀ امتحان بدون ارائه کارت ممهور به مهر اداره آموزش  امکان پذیر نمی باشد .

-دانشجویانی که با حسابداری تسویه حساب ننموده اند  سریعاً نسبت به تسویه حساب کامل و دریافت کارت ورود به جلسه  اقدام نمایند در غیر اینصورت  مجاز به شرکت در جلسه امتحان نمی باشند.

-لازم به ذکر است ممهور شدن کارت ورود به جلسه دانشجویان در صورت نقص پرونده امکان پذیر نمی باشد لذا خواهشمند است هر چه سریعترنسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام و در صورت مغایرت  جهت رفع نواقص به کارشناس مربوطه در اداره آموزش مراجعه نمائید.                                                                                                                                               

-دانشجویان مهمان جهت دریافت کارت ورود به جلسه پس از تسویه با حسابداری به اداره آموزش مراجعه نمایند .