تعطیلی موسسه در روز سه شنبه ۱۲ آذر ماه روابط عمومی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 12 آذر 1398 06:50:31

دانشگاه‌های مشهد سه‌شنبه ۱۲ آذرماه تعطیل شد.

با توجه به افزایش آلاینده‌های جوی، تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشهد سه‌شنبه دوازدهم آذرماه تعطیل است.

به دستور معاونت محترم اداری و مالی مدیران و پرسنل ستادی در موسسه حضور داشته باشند.