آغاز رای گیری و انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی فرهنگی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 21 آبان 1398 12:24:38

ضمن تبریک و تشکر از مدیران گروه های درسی و دانشجویان گرامی، بویژه در رشته های روانشناسی، مدیریت جهانگردی، مدیریت بازرگانی و حسابداری که تا این مرحله بیشترین مشارکت را داشته اند، زمان و مکان استقرار صندوق انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد:

سه شنبه 21آبان98

ساعت9تا14- جنب نماز خانه

ساعت 15تا17 - کتابخانه

چهارشنبه 22آبان98

ساعت9تا14- جنب نماز خانه

ساعت 15تا17 - کتابخانه

پنج شنبه 23آبان98

ساعت8تا11- مدیریت فرهنگی- طبقه سوم

---------------

شنبه 25آبان98

ساعت8تا14- مدیریت فرهنگی- طبقه سوم

ساعت 15تا17 - کتابخانه