ثبت نام در چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار فرهنگی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 12 آبان 1398 12:58:57

جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار سال 1398 که در اسفند ماه برگزار می گردد، لازم است متقاضیان واجد شرایط نمون برگ های تکمیل شده مربوطه (دستورالعمل اجرایی انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر) را حداکثر تا تاریخ اول دی ماه 98 به مدیریت فرهنگی تحویل نمایند.

-دریافت فرم تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده

-دریافت فرم دستورالعمل اجرایی

-دریافت فرم فرم ارزشیابی