دریافت احکام انجمن های علمی و کانون های فرهنگی فرهنگی
تاریخ انتشار: شنبه، 11 آبان 1398 12:40:05

ضمن یادآوری آخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی (12آبان)؛ بدینوسیله به اطلاع کلیه دبیران واعضای شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی که در سال تحصیلی 98-97 چهار فعالیت ثبت و اجرا شده داشته اند می رساند، جهت دریافت احکام مربوطه تا پایان آبان ماه به مدیریت فرهنگی مراجعه نمایند.