برگزاری نمایشگاه کتاب مشهد دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 11 آبان 1398 11:07:46

ساعت بازدید نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد در روزهای یکشنبه 12آبان و چهارشنبه 15آبان از ساعت 9صبح تا21  و روزهای دیگر از ساعت15تا21 می باشد.