اطلاعیه ژتون نیمسال اول 99-98 دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 13 مهر 1398 13:17:59

   قابل توجه کلیه اساتید،کارمندان و دانشجویان محترم

برای استفاده از خدمات سلف حساب خود راقبل از شروع ترم  کامل شارژنموده و ژتون های خود را در بازه های مشخص شده انتخاب فرمایید.

ضمناً جهت انتخاب غذا ، منو از ابتدای ترم باز خواهد بود، شایان ذکر است که چهارشنبه هر هفته ساعت 14صبح منوی هفته بعد  بسته خواهد شد.

ضمنا مبلغ هر ژتون برای دانشجویان  3800 تومان و برای کارکنان،اساتید 8000 تومان می باشد.

ژتون  آزاد به مبلغ 8000 تومان می باشد.

شروع سلف 98/7/20  می باشد.