تاریخ شروع و آدرس کلاسهای عملی (خارج از دانشگاه) رشته علوم ورزشی آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 23 شهريور 1398 11:37:42

تاریخ شروع و آدرس کلاسهای عملی (خارج از دانشگاه) رشته علوم ورزشی به شرح زیر است:

استخر15 خرداد(شنا) : تاریخ شروع 98/07/13

آدرس: مشهد –بلوار شهید فکوری بین میدان صیادشیرازی و میدان لاله

سالن سجاد (ژیمناستیک): تاریخ شروع 98/07/06

آدرس: مشهد –بلوار سجاد –حامد شمالی 10

سالن باغبانباشی(دومیدانی خواهران): تاریخ شروع 98/07/13

آدرس: مشهد-حد فاصل چهاراره خیام و میدان جانباز-خیابان یاس-روبروی یاس 6

سالن الغدیر (ورزشهای رزمی -کشتی برادران –دو میدانی برادران):  تاریخ شروع 98/07/06

آدرس: ابتدای جاده طرقبه –اداره ورزش جوانان