جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته های مدیریت صنعتی- علوم ورزشی) آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 23 شهريور 1398 08:41:25

رشته مدیریت صنعتی

نام دانشجو: آقای مهدی درباغ

عنوان پایان نامه: شناسایی و رتبه بندی موانع انتقال تکنولوژی در سیستم مترو با استفاده از رویکرد ترکیبی SSM-ISM( مطالعه موردی: شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد)

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: دکتر علی سیبویه

مورخ: 98/6/24  ساعت 9 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای سینا شیبانی

عنوان پایان نامه: مدلی برای مسیریابی سبز وسایل نقلیه با شرایط پنجره ی زمانی و نوع رانندگان (مطالعه موردی: زنجیره ی تامین شرکت شاهسوند)

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 98/6/24  ساعت 10 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم بهناز خادم

عنوان پایان نامه: مدلسازی ریاضی زمانبندی کارکنان با در نظر گرفتن عوامل انسانی خستگی، یادگیری و فراموشی

استاد راهنما: دکتر محمد اکبری

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 98/6/24  ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم زهره قدری

عنوان پایان نامه: ارائه مدل ریاضی برای زمانبندی گردش شغلی کارکنان با رویکرد ارگونومی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما: دکتر محمد اکبری

مورخ: 98/6/24  ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: اقای سید محسن معاون هاشمی

عنوان پایان نامه: ارزیابی و تحلیل عملکرد CRM مخابرات با روش ترکیبی: کارت امتیازیCRM و مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM)

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا کوشا

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 98/6/25  ساعت 9 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم سمیرا بجنوردی

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین پایدار در صنعت برق

استاد راهنما: دکتر علی محتشمی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 98/6/25  ساعت 10 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم فاطمه علی زاده

عنوان پایان نامه: ارائه یک مدل ریاضی جهت استقرار بارانداز متقاطع در زنجیره تأمین سبز

استاد راهنما: دکتر علی محتشمی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 98/6/25  ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم هدیه نورمحمدی

عنوان پایان نامه: مکان یابی – مسیریابی زنجیره تأمین چند محصولی مواد زوال پذیر در شرایط عدم قطعیت

استاد راهنما: دکتر علی محتشمی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 98/6/25  ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته علوم ورزشی

نام دانشجو: ابراهیم حقیقی

عنوان پایان نامه: بررسی انگیزه ها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران مسابقات لیگ برتر والیبال

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/26  ساعت 8:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم مریم لنگران

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بیوریتم با رفتار مصرف مشتریان در مجموعه های آبی شهر مشهد 

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد راهنمای دوم: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/26  ساعت 9:20 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم اکرم بهمنی

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه گرایشات اخلاقی و تعهد شغلی ناجیان غریق مشهد در جذب مشتری مجموعه های آبی

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/26  ساعت 10:10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: سعید زارعی

عنوان پایان نامه: بررسی بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتریان به برند باشگاه های ورزشی مشهد

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/26  ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: الهه جلیلی

عنوان پایان نامه: مطالعه تحلیلی ذهنیت مصرف کنندگان بر استراتژی های برند مقلد در صنعت کفش ورزشی ایران 

استاد راهنما: دکتر محمد کشتی دار

استاد راهنمای دوم : دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/26  ساعت 11:50 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای نوید حقگو

عنوان پایان نامه: تأثیر فعالیت های بازاریابی در اینستاگرام بر رفتار مصرف کننده برندهای لوکس ورزشی: نقش میانجی نگرش مصرف کننده

استاد راهنما:دکتر محمد کشتی دار

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/26  ساعت 12:40 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: خانم زهرا چراغچی

عنوان پایان نامه: تأثیر بازاریابی پارتیزانی بر ترجیح و افزایش خرید مشتریان از برند ورزشی مجید

استاد راهنما: دکتر اعظم نخعی

استاد راهنمای دوم: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/26  ساعت 13:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای بهروز سپهری

عنوان پایان نامه:بررسی نقش ارزش ویژه برند کالاهای ورزشی بر اعتماد و قصد خرید مشتریان

استاد راهنما: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/26  ساعت 14 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: خانم مریم گروسی

عنوان پایان نامه: نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر مشارکت ورزشی بانوان مراکز تندرستی شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر محمد کشتی دار

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 98/6/26  ساعت 15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود