اطلاعیه جلسات دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 10 شهريور 1398 09:21:12

رشته مدیریت جهانگردی

نام دانشجو: آقای حسن کاویانی

عنوان پایان نامه: نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری کم توانان (در دسترس)، با استفاده از مدل SWOT ( مطالعه موردی: شهر کاشمر)

استاد راهنما: دکتر امین علیزاده

استاد مشاور: آقای امیرطاها سلامی

مورخ: 98/6/12 – ساعت 12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

رشته شهرسازی

نام دانشجو: خانم اکرم حیدری

عنوان پایان نامه: ارزیابی میزان آسیب پذیری شهر درگز با رویکرد پدافند غیرعامل

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر احسان بابایی

مورخ: 98/6/12 – ساعت 12:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای شعیب ساعدی مهر آبادی

عنوان پایان نامه: بازآفرینی پایدار بافت قدیمی شهر تایباد با تأکید بر آثار ارزشمند تاریخی ( مطالعه موردی: بافت قدیمی همجوار مولانای تایباد (مغول آباد))

استاد راهنما: دکتر سید مسلم سیدالحسینی

استاد مشاور: دکتر سیده نگار حسینیان

مورخ: 98/6/12 – ساعت 13 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

رشته شهرسازی

نام دانشجو: سید عادل محمودیان

عنوان پایان نامه: بررسی نحوه شناسایی پتانسیل های مناطق شهری برای درآمدزایی ( نمونه موردی: شهر طرقبه)

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر الهام لشکری

مورخ: 98/6/12 – ساعت 13:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود