جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 3 شهريور 1398 13:19:33

نام دانشجو: خانم مرضیه طاهونه ساز مقدم

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی شهرستان قوچان با تاکید بر مواد زائد جامد و جمع آوری آنها

استاد راهنما: دکتر حسین بانژاد

مورخ: 98/06/05 – ساعت 12- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود