جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 20 تير 1398 10:00:48

نام دانشجو: آقای محمد جعفرزاده مقدم

عنوان پایان نامه: شناسایی موانع جذب حامیان مالی در ورزش جودو استان خراسان رضوی

استاد راهنما: دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی ثانوی

مورخ: 98/4/25 – ساعت 12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای پژمان زاهدی کسرینه

عنوان پایان نامه: مدل ارتباطی بازاریابی چریکی و میزان جذب مشتری در مجموعه های آبی شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر اعظم نخعی نیازی

استاد راهنما دوم: دکتر بابک عظیمی ثانوی

مورخ: 98/4/25 – ساعت 13 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود