ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 19 تير 1398 13:52:15

موسسه آموزش عالی بینالود از طریق آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشجو می پذیرد.