جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 3 تير 1398 08:14:48

نام دانشجو: آقای محمدرضا ملایجردی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر سیستمهای تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تعاملی و کیفیت وب سایت بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر علیرضا مقدسی

مورخ: 98/04/04 – ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود