جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 25 خرداد 1398 12:37:06

نام دانشجو: آقای محمد اعظمی

عنوان پایان نامه: نقش مدیریت شهری در ارتقاء حقوق شهروندی نمونه موردی منطقه 12 کلانشهر مشهد

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر الهام لشکری

مورخ: 98/3/28 – ساعت 12- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود