حمایت از دانشجویان سیل زده دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 19 خرداد 1398 07:45:15

صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد در خصوص حمایت از دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل سال جاری، نسبت به طراحی ساز و کار کمک و حمایت مالی از دانشجویان مذکور اقدام نماید.

شرایط و مدارک مورد نیاز :

گروه یک: دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بیش 70 درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان فوت شده است.

مستندات: گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل- گواهی فوت بر اثر سیل اخیر

گروه دو: دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بین 30 تا 69 درصد تخریب شده یا اقوام درجه یک ایشان مجروح شده است.

مستندات: گواهی از ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل – گواهی پزشکی مبنی بر مجروحیت بر اثر سیل.