"ثبت نام وام عتبات" دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 11 خرداد 1398 08:01:10

در صورت درخواست وام عتبات از تاریخ 98/03/07 الی 98/03/25 جهت ثبت نام کلیه مدارک را پس از تکمیل به اموردانشجویی تحویل نمایید.

*مدارک لازم برای دانشجویانی که از طریق ستاد عتبات دانشگاهی و یا سای نهادها اعزام میگردند:

  1. تکمیل فرم درخواست وام عتبات عالیات
  2. معرفی نامه از ستاد عتبات دانشگاهی
  3. کپی تمام صفحات شناسنامه برای دانشجویان متاهل
  4. فیش واریزی عتبات
  5. کپی پاسپورت دانشجو

برای اطلاعات بیشتر به اموردانشجویی مراجعه و یا با شماره 34230263 تماس حاصل فرمایید.