دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97 آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 21 ارديبهشت 1398 11:11:47

قابل توجه دانشجویان محترم

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم  سال تحصیلی 98 -97

        از طریق پرتال دانشجویی و از تاریخ 98/02/28 امکان پذیر می باشد.

  *   لازم به ذکر است ورود به جلسۀ امتحان بدون ارائه کارت ممهور به مهر اداره آموزش  امکان پذیر نمی باشد .

  *     دانشجویانی که با حسابداری تسویه حساب ننموده اند  سریعاً نسبت به تسویه حساب کامل و دریافت کارت ورود به جلسه  اقدام نمایند در غیر اینصورت  مجاز به شرکت در جلسه امتحان نمی باشند.

  *   لازم به ذکر است ممهور شدن کارت ورود به جلسه دانشجویان در صورت نقص پرونده امکان پذیر نمی باشد لذا خواهشمند است هر چه سریعترنسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام و در صورت مغایرت  جهت رفع نواقص به کارشناس مربوطه در اداره آموزش مراجعه نمائید.                                                                                                                                               

   *  دانشجویان مهمان جهت دریافت کارت ورود به جلسه پس از تسویه با حسابداری به اداره آموزش مراجعه نمایند .