تغییر ساعت کلاس ها در ماه مبارک رمضان روابط عمومی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 15 ارديبهشت 1398 14:09:57

ضمن عرض تبریک بابت فرارسیدن ماه مبارک رمضان ساعت برگزاری کلاس های بعداز ظهر به شرح زیر اعلام می گردد.

کلاس های 16 الی 18 = 15:45 الی 17:15

کلاس های 18-20 = 17:30 الی 19

ضمناً، مابقی  ساعات کلاسی طبق روال قبل تشکیل خواهد شد.