کارگاه تربیت مربی مهارت های زندگی دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 19 اسفند 1397 08:58:50

به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند جهت ثبت نام در کارگاه تربیت مربی مهارت های زندگی  به مرکز مشاوره و سلامت مراجعه و یا مشخصات خود را به شماره 9354392554 ارسال فرمایید.

مهلت ثبت نام: 1 اسفند ماه 97 لغایت 25 فروردین 98

 

این کارگاه در11 جلسه 3 ساعته و با موضوعات ذیل برگزار خواهد شد.

 

جلسه اول: مهارت مدیریت استرس...............................................27فروردین ماه 98...................ساعت 9 الی 12

جلسه دوم: مهارت برقراری ارتباط مؤثر........................................ 29 فروردین ماه 98...............ساعت 9 الی 12

جلسه سوم: مهارت خودآگاهی و هم دلی .................................... 3 اردیبهشت ماه 98..............ساعت 9 الی 12

جلسه چهارم: مهارت مدیریت خشم.............................................. 5 اردیبهشت ماه 98...............ساعت 9 الی 12

جلسه پنجم: مهارت ابراز وجود و رفتار جرأت مندانه................... 10 اردیبهشت ماه 98..........ساعت 9 الی 12

جلسه ششم: مهارت برقراری روابط بین فردی مرثر..................... 12 اردیبهشت ماه 98..........ساعت 9 الی 12

جلسه هفتم: مهارت تفکر خلاقانه و تفکر نقادانه.......................... 17 اردیبهشت ماه 98...........ساعت 9 الی 12

جلسه هشتم: مهارت مقابله با خلق منفی...................................... 19 اردیبهشت ماه 98...........ساعت 9 الی 12

جلسه نهم: مهارت مدیریت زمان.................................................... 24 اردیبهشت ماه 98.............ساعت 9 الی 12

جلسه دهم: مهارت حل مسئله و تصمیم گیری.............................. 26 اردیبهشت ماه 98.........ساعت 9 الی 12

جلسه یازدهم: تربیت مربی T.O.T................................................. 30 اردیبهشت ماه 98..........ساعت 9 الی 12

 

هزینه ثبت نام در هر جلسه 20 هزار تومان

هزینه ثبت نام دوره 200 هزار تومان

توجه: دانشجویانی که در تمام جلسات شرکت کرده اند به آنها مدرک مربی گری مهارت های زندگی داده خواهد شد.