کارگاه آموزش مهارت های ازدواج "پله پله تا بله" فرهنگی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 6 اسفند 1397 10:49:30

کارگاه آموزشی مهارت های ازدواج " پله پله ت بله" ویژه دختران ، یکشنبه 12 اسفند ماه ساعت 15:30 الی 18 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی مراجعه نمایید.