اطلاعیه تعطیلی موسسه مورخ 21 بهمن ماه روابط عمومی
تاریخ انتشار: شنبه، 13 بهمن 1397 13:17:58

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند موسسه روز یکشنبه مورخ 21 بهمن ماه 97 تعطیل می باشد.

اطلاعیه تعطیلی موسسه مورخ 21 بهمن ماه