«اطلاعیه ژتون نیمسال دوم 98-97» دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 6 بهمن 1397 09:31:04

قابل توجه کلیه اساتید،کارمندان و دانشجویان محترم

برای استفاده از خدمات سلف حساب خود راقبل از شروع ترم  کامل شارژ نموده و ژتون های خود را در بازه های مشخص شده انتخاب فرمایید.

ضمناً جهت انتخاب غذا ،منو از ابتدای ترم باز خواهد بود، شایان ذکر است که پنجشنبه هر هفته ساعت 10 صبح منوی هفته بعد  بسته خواهد شد.

ضمنا مبلغ هر ژتون برای دانشجویان  4000 تومان و برای کارکنان،اساتید 6000 تومان می باشد.

ژتون  آزاد به مبلغ 6000 تومان می باشد.

شروع سلف 97/11/27  می باشد