اطلاعیه عفاف و حجاب فرهنگی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 16 دی 1397 10:25:19

دانشجوی گرامی

عفاف و حجاب در محیط دانشگاه باعث بالا رفتن اطمینان و آرامش خاطر برای دانشجو و دانشگاه می باشد.

لذا به منظور اطلاع رسانی مجدد ، با توجه به ایام امتحانات؛ لزوم رعایت بیشتر پوشش مناسب و رعایت شئونات اسلامی در محیط دانشگاه،سرویس های ایاب و ذهاب و ...تأکید می گردد.

 

                                                                                                                                                         مدیریت فرهنگی